Bourns伯恩斯MF-PSMF系列自恢复保险丝

Bourns伯恩斯MF-NSMF系列自恢复保险丝属表面贴装保险丝,小尺寸,封装尺寸为0805,紧凑设计,节省板子空间,能够快速响应电路故障,对称设计。符合RoHS标准*且无卤素**。

  • 品牌: 伯恩斯/Bourns
  • 分类: SMD自恢复保险丝
  • 最大电压: 6~15A
  • 额定电流: 0.1A~1.1A
  • 封装: 0805封装

保险丝Bourns伯恩斯MF-PSMF系列规格书

Model
Vmax.
(V)
Imax.
(A)
Ihold
at23℃
(A)
Itrip
@23℃
(A)
Pd
typ.
(W)
Maximum Time To Trip
@23℃
Resistance
@23℃
Current
(A)
Time  (Sec.)
Rimin.
(Ω)
R1max.
(Ω)
MF-PSMF010X
15
40
0.10
0.30
0.5
0.50
1.5
1.00
7.5
MF-PSMF010/24X
24
80
0.10
0.30
0.5
0.50
1.5
1.00
7.5
MF-PSMF020X
9
40
0.20
0.50
0.5
8.00
0.02
0.65
3.5
MF-PSMF035X
6
40
0.35
0.75
0.5
8.00
0.1
0.25
1.2
MF-PSMF050X
6
40
0.50
1.00
0.5
8.00
0.1
0.15
0.9
MF-PSMF075X
6
40
0.75
1.50
0.5
8.00
0.2
0.09
0.35
MF-PSMF110X
6
40
1.10
2.20
0.5
8.00
0.3
0.06
0.21

保险丝

Model
A
B
C
D
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
MF-PSMF010X
2/0.079
2.3/0.091
1.2/0.047
1.5/0.059
0.48/0.019
0.85/0.033
0.2/0.008
MF-PSMF010/24X
MF-PSMF020X
MF-PSMF035X
0.75/0.03
1.25/0.049
MF-PSMF050X

DIMENSIONS:MM/INCHES

电话咨询
产品中心
在线询价
" class="item" target="_blank"> QQ客服